ตำแหน่งของคุณ Home

โควิดตายยังสูง132ติดเชื้อวันนี้12,697หาย13,540

วันที่ 24 ก.ย.2564 ศูนย์ถข้อมูล COVID-19 รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 12,697 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 12,527 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 170 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน มีจำนวน 1,508,447 ราย  หายป่วยกลับบ้าน 13,540 ราย เสียชีวิต 132 ราย รวมเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน จำนวน 15,922 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow