ตำแหน่งของคุณ Home

นิเทศฯม.ศรีปทุมสุดเจ๋ง!คว้าชนะเลิศสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ"EXATYOUNGGENCONTEST"

อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล SPU นำทีมกองโจร FD63นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 2 ที่ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ นาสารีย์ ,นางสาวเพิ่มศิริ เพิ่มคูณสมบัติ ,นายกฤตติณ วงษ์สวัสดิ์ ,นายณภัทร อุดมเจริญกิจ และนายชนะชัย ใจกล่ำ ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานคลิปวีดีโอ “ธีรเดช” คว้ารางวัลชนะเลิศและเข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวด EXAT Young Gen Contest : สร้างสรรค์คลิปวีดีโอ หัวข้อ”ทางพิเศษ ทางวิเศษ” จาก นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี พร้อมรับโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ในงานพิธีมอบรางวัลโครงการ EXAT Contest Marketing เมื่อเร็วๆ นี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow