ตำแหน่งของคุณ Home

"นักกฎหมาย"เผย"พระเท้าเปล่าเข้าสู่สมรภูมิช่วงชิงมวลชน"

วันที่ 25 ก.ย.64 นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์ข้อความระบุว่า”พระเท้าเปล่า เข้าสู่สมรภูมิช่วงชิงมวลชน!!!เมื่อวานนี้ พระเท้าเปล่าได้ไปบรรยายธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนจำนวนมาก ที่อนุสรณ์สถานวีรชนของกองบัญชาการกองทัพไทย ในหัวข้อเรื่อง คบเด็กสร้างชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจกับเด็กและเยาวชนให้เข้าใจถึงความเป็นชาติ ที่ประกอบด้วย พระมหากษัตริย์ ศาสนา และประชาชน ที่สามสถาบันนี้ไม่มีวันแยกออกจากกันได้ และบรรพชนไทยได้พิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งต้องระวังนักล่าอาณานิคม ที่กำลังสร้างความแตกสามัคคีภายในชาติให้ทะเลาะเบาะแว้งกันเอง ให้ตั้งข้อรังเกียจสถาบัน และแอบอ้างสถาบันไปโอบอุ้มนักการเมืองสร้างความเดือดร้อนทุกข์เข็ญให้แก่ประชาชน”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow