ตำแหน่งของคุณ Home

สงขลาโควิดพุ่งพบรายใหม่401คนลงสู่ชุมชนหนัก

วันที่ 25 ก.ย.64 รายงานข่าว จากกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุข(สสจ.)สงขลาเปิดเผยผู้ป่วยโควิดรายใหม่วันที่ 25 ก.ย. 64 จำนวน 401 คน เสียชีวิต 1 คน จากกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่มากที่สุด 277 คน รองลงมากลุ่มรอการสอบสวนโรค 46 คน กลุ่มสัมผัสเสี่ยงในโรงงาน 12 คน กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงในชุมชน 16 คน กลุ่มผู้เดินทางจากต่างจังหวัด 12 คน และจากกลุ่มอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง ป่วยสะสม 28,787 คน เสียชีวิต 147 คน นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 5,571 คน หายกลับบ้านสะสม 23,059 คน และตรวจหาเชื้อรอผลยืนยันอีก 1,014 คน นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จ.สงขลาเปิดเผยว่า ทุกหน่วยงานพยายามให้จำนวนผู้ป่วยลดลง เพื่อให้เปิดเมืองและทันกับ”หาดใหญ่แซนด์บอกซ์พลัส”ที่จะมีในกลางเดือน ต.ค.64 และจะคลายล็อกในต้นเดือน ต.ค. แต่สถานการณ์ผู้ป่วยยังมีจำนวนที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่จากกลุ่มคนในบางชุมชนใน อ.หาดใหญ่ สิงหนคร เมือง สะบ้าย้อย เทพา นาทวี สะเดา จะนะ รัตภูมิ และ อ.ระโนดยังขาดวินัยในตัวเอง ทั้งๆที่ทุกหน่วยงานพยายามสกัดกั้นเต็มศักยภาพแล้ว ทางด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาเปิดเผยที่ อ.หาดใหญ่ ว่า จะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งท้องถิ่นและรัฐบาล เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใน อ.หาดใหญ่และ จ.สงขลา ที่มีศักยภาพทุกด้าน สร้างรายได้กับท้องถิ่นปีละ 4-5 หมื่นล้าบาท จะเข้าไปหารือกับ รมว.สาธารณสุขเรื่องวัคซีนให้กับ จ.สงขลา และโครงการการกีฬานำการท่องเที่ยว ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกขึ้นใน จ.สงขลา

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow