ตำแหน่งของคุณ Home ต่างประเทศ

นอภ.วังเจ้าจ.ตากช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ได้บูรณาการร่วมกับนายทวี เขียวคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลประดาง ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้นำเครื่องจักรมาดำเนินการขุดลอกและได้นำเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่บ้านประดาง หมู่ที่ 3 ตำบลประดาง ในนามของอำเภอวังเจ้า ขอขอบคุณ นายทวี เขียวคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดาง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม