ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ก.ธ.จ.พระนครศรีอยุธยา ขอเทศบาลนครฯปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถและท่าน้ำหน้าพระราชวังจันทรเกษม

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายชานนท์  สุวรรณาภินันท์ รองประธานธรรมาภิบาลพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 6 ล้านบาท  เพื่อนำไปปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถและท่าน้ำหน้าพระราชวังจันทรเกษม  ตั้งอยู่ที่ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา   พื้นที่ลานจอดรถนี้ เดิมเทศบาลพระนครศรีอยุธยาเปิดบริการเป็นตลาดโต้รุ่งและตลาดนัดวันหยุด  แต่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะยกระดับพื้นและตีเส้นลานจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระเบียบ ปรับภูมิทัศน์ท่าน้ำที่พี่น้องประชาชนจากเกาะลอยหรือนักท่องเที่ยวจะใช้สัญจรทางน้ำเป็นประจำ  รวมถึงปรับปรุงอาคารถาวรและเต้นท์ล้อเลื่อนที่อยู่บริเวณดังกล่าวด้วย         ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่สอดส่องและติดตามโครงการของธรรมาภิบาลพระนครศรีอยุธยา  ได้ขอให้เทศบาลนครฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการให้สอดรับกับพระราชวังจันทรเกษม  ประกอบด้วย  ต้องมุงหลังคาศาลาท่าน้ำและอาคารด้วยกระเบื้องเกล็ดปลา  จัดระบบสาธารณสุขให้ถูกต้อง  จัดระเบียบสิ่งกีดขวาง  เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับความเป็นอัตลักษณ์ และวัฒนธรรม  แห่งเมืองมรดกโลกของพระราชวังจันทรเกษมและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทั้งนี้  เพื่อให้การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปอย่างคุ้มค่าเหมาะสมที่สุด       พระราชวังจันทรเกษม หรือวังหน้า สร้างในปี 2120  สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช  เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ยามเสด็จจากเมืองพิษณุโลกเพื่อมาเฝ้าพระราชบิดาที่กรุงศรีอยุธยา  นอกจากนี้ ยังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระมหาอุปราชถึง 8 พระองค์  ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม