ตำแหน่งของคุณ Home กทม

เอ็กซ์คลูซีฟ!เปิดใจ“นพ.ไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์”อธิบดีDSIคนใหม่

หมายเหตุ : “สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์” สัมภาษณ์พิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์” อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ (DSI) กับภารกิจในมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยงานที่ต้องคลี่คลาย สะสาง คดีสำคัญมากมายระดับประเทศ บนความคาดหวัง ของประชาชน พร้อมกับการยืนอยู่บนหลักการทำงานชูหลักนิติธรรม มีสาระที่น่าสนใจดังนี้ – การขับเคลื่อนงานของดีเอสไอ จะต้องยึดหลักนิติธรรม อยากให้ขยายความในส่วนนี้ว่าเป็นอย่างไร และ มีความสำคัญอย่างไรหลักนิติธรรม ก็ชัดเจน จะมีเรื่องของ ว่าด้วยการปฏิบัติการตามกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเป็นธรรม ให้ความคุ้มค่า และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์สุจริต นี่เป็นหลักนิติธรรม ในการดำเนินคดีอาญา ตามมาตรฐานสากล ซึ่งทั่วโลก ใช้กันตามที่สหประชาชาติได้กำหนด แนวปฏิบัติไว้-การทำงานของดีเอสไอ ย่อมไม่ใช่แค่การบริหารงานในกรม แต่คดีที่ดีเอสไอต้องสะสาง จะต้องใช้การบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เราจะวางรูปแบบอย่างไรคดีที่เป็นนโยบายของ นายกรัฐมนตรี และปัญหาสำคัญที่ต้องรีบขับเคลื่อน ที่ค้างคาอยู่ เช่น รถหรู ซึ่งเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชน รถหรูที่หลีกเลี่ยงหรือสำแดงราคาภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริง มีจำนวน 1,428 คัน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งเราได้เริ่มต้น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยตั้งคณะทำงาน ทุกภาคส่วนขึ้นมาดำเนินการ ไม่ใช่เฉพาะรถหรูอย่างเดียว เราเชิญกองคดีต่างๆและผู้เชี่ยวชาญมาช่วย ในส่วนของการได้มาซึ่งข้อมูลหรือพยานหลักฐาน ที่รวดเร็ว ถูกต้องซึ่งเราต้องอาศัยการบูรณาการ กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง หลักๆก็คือกรมศุลกากร ซึ่ง ผมได้จับมือกับอธิบดีกรมศุลกากร เป็นที่เรียบร้อยและท่าน ตอบรับให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ไม่ต้องใช้รูปแบบอย่างเป็นทางการ ต่อไปนี้เราสามารถเชื่อมโยงบุคคลและประสานติดต่อข้อมูลได้ ในส่วนของทางราชการ เราต้องทำให้ถูก ด้วยการนำสำนวนมาประกอบคดี นอกจากนี้เรายังคิดถึงการพัฒนา โดยจะส่งทีมไอที ทำงานร่วมกัน ระหว่างไอที สารสนเทศ ของทั้ง 2 หน่วย ได้พูดคุยกัน ซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำหนังสือ ถึงกรมศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอีกหน่วยหนึ่งที่เรากำลังจะพัฒนานั้นคือหน่วยพัฒนาการพิเศษ ในมิติของกรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ฝึกทักษะด้วยกันขอเรียนว่าปีนี้สถาบันสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งตั้งอยู่ที่หนองจอก ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 400 กว่าล้าน บาท ดำเนินการก่อสร้างมาหลายปี และเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลืออีกไม่กี่วันก็จะทำการตรวจรับ เราก็จะ เปิดใช้ และ ดำเนินการบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทำการฝึกร่วมกัน ซึ่งกรมศุลกากรน่าจะเป็นหน่วยงานแรก ที่ได้พูดคุยกัน ไม่ใช่ว่าเราฝึกกันเอง เราเอาผู้ที่มีความรู้ จากต่างประเทศ เช่นของกรมศุลกากร มีผู้เชี่ยวชาญทักษะทางด้านนี้เป็นชาวเยอรมัน มาช่วยแนะนำในหลักสูตร และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอื่นๆจากต่างประเทศมาช่วย ในการฝึกอบรมด้วย ถือว่าเป็นมิติใหม่ นอกจากนี้ จะประสานกับกรมการขนส่งทางบก เพราะว่าเวลารถที่ไปจดทะเบียนที่กรมการฯ ซึ่ง 2 หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลพยานหลักฐาน เยอะมาก ซึ่งเราต้องไป คุยกับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอความร่วมมือในการเข้าถึงข้อมูล ให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานเร็วขึ้น เพื่อเป็นการย่นระยะเวลาในการทำคดี จากเดิมเช่นเราขอพยานหลักฐาน จากหน่วยงานนี้ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน แต่ในอนาคต สามารถ ดำเนินการได้ภายในระยะเวลาไม่กี่วัน โดยเฉพาะรถหรูได้รับความร่วมมือจากอธิบดีกรมการขนส่งฯ ให้ข้อมูล ทั้งหมดจำนวน 1,428 คัน โดยจะนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับของกรมศุลกากร ส่งมอบให้ทันทีส่วนถ้าเป็นคดีอื่นๆ เช่นคดีทางภาษี หรือคดีฟอกเงิน และทางเศรษฐกิจอื่นๆ หากจำเป็นต้องใช้ ข้อมูลจากกรมสรรพากร ซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประสานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สัปดาห์หน้าก็จะเดินทางไปพบกับอธิบดีกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ถ้าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผม จะเดินทางไปพบกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) ทีมงานทั้ง 2 หน่วยก็จะคุยกัน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นัดหมายอธิบดีกรมที่ดิน กรมป่าไม้ และอธิบดีกรมเจ้าท่า ซึ่งทุกคดีต้องดูความร่วมมือ ว่าเป็นของหน่วยงานใด เราจะไม่รีรอ ก็จะใช้วิธีการประสาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างรวดเร็ว ส่วนทางการก็ ว่ากันไป เพื่อสามารถนำไปใช้กล่าวอ้างในสำนวนคดีได้-คิดว่าสังคมคาดหวังอะไร และอย่างไรจากดีเอสไอผมว่าที่ผ่านมา นับตั้งแต่มี DSI ประชาชนให้ความคาดหวังไว้มาก ปัจจุบัน ดูเหมือนว่าประชาชนจะให้ความคาดหวังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม สังเกตง่ายๆ เวลาดูข่าวเดี๋ยวนี้ ใครก็มาร้องเรียนที่ DSI บางท่านก็เป็นทนายความ ก็จะพาลูกความมา กรณีเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจ แม้แต่ข่าวที่เรารู้แล้วสังคม ไม่ให้ความสนใจ แต่เป็นความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในต่างจังหวัดหรือเข้าไม่ถึง กระบวนการยุติธรรม หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม การดำเนินการต่อไป เช่นไปแจ้งความแล้วไม่รับการดำเนินการต่อ คิดแบบเร็วๆนะครับว่าทำไมถึงต้องมาที่ DSI จริงๆแล้วเพราะมีลักษณะในการทำคดีพิเศษ คำว่าพิเศษหมายถึงต้องเป็นคดีที่มีความสลับซับซ้อน วิธีใช้เครื่องมือเครื่องไม้ต้องใช้เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องไม้ และอุปกรณ์พิเศษในการค้นหา พยานหลักฐานและต้องใช้กฎหมายพิเศษ ในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร หรือต้องมีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมหาศาล อย่างเช่นความเสียหายจำนวนหลายร้อยล้าน พันล้าน จำนวนผู้คนได้รับผลกระทบเยอะจำนวนหลักร้อยขึ้นไป ถ้าเป็นที่ดินก็ต้องจำนวนหลายสิบไร่ขึ้นไป ไม่ใช่มาแค่ไร่ 2 ไร่อย่างคดีทั่วไป แต่เดี๋ยวนี้มาหมด ถามว่าคาดหวังไหม คาดหวัง แต่มาแล้วเราผลักกลับไหมบอกได้เลยว่าไม่ผลัก นี้เป็นภาระ DSI เยอะมาก ผมดูรายงานเมื่อวาน โดยเฉพาะเรื่องร้องทุกข์เข้ามา รวมทั้งบัตรสนเท่ห์ และอีกหลายๆเรื่อง เกือบพันเรื่องต่อเดือน เจ้าหน้าที่เราไปทำคดีพิเศษจริงๆ ก็ต้องตัดกำลังส่วนหนึ่ง ต้องไปทำคดีสืบสวน หาข้อเท็จจริง สืบสวนให้ ไม่ใช่มาแล้วให้กลับไป เรารับหมดทุกเรื่อง พอรับแล้วทำอย่างไร อันนี้เกี่ยวกับท้องที่เราก็จะส่งเรื่องไปให้ท้องที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเราประสานไปให้ ตรงนี้ถือว่าเป็นความคาดหวังของประชาชนที่สามารถตอบโจทย์ได้- ความท้าทายของอธิบดีดีเอสไอ คนใหม่ที่มาจากหมอ แตกต่างจากอธิบดีคนก่อนๆที่มาจากมือปราบหรือนักกฎหมาย มีอะไรบ้างจริงๆแล้วพี่ๆพนักงานสอบสวน ในฐานะ นักกฎหมาย ซึ่งมีองค์ความรู้มีวิชา เชี่ยวชาญในเรื่องที่ท่านทำ ในฐานะที่ผมเป็นหมอ เราก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของหมอ ผมเป็นหมอเฉพาะทาง เป็นหมอที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เรียกว่าหมอนิติเวช หรือนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าเรา จะใช้ผลในการสอบปากคำ หรือสอบสวนแบบเดิมๆ อาจจะไม่ได้แล้ว น้ำหนักพยานหลักฐานอาจจะไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถให้ความเป็นธรรมได้อย่างแท้จริง ท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวมา ในการสร้างพยานเท็จบ้าง ในการจัดฉาก แต่หลักฐานในทางนิติวิทยาศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ มีน้ำหนัก มีความเชื่อถือหากว่า ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน เป็นไปอย่างถูกต้อง และรักษา ห่วงโซ่พยานได้ดี ไม่มีการปนเปื้อน เปลี่ยนแปลง พวกนี้เชื่อถือได้ ดังนั้นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จึงเป็นหัวใจสำคัญใช้ในการดำเนินคดี หรืออำนวยความเป็นธรรม ผมในนามฐานะหมอ ซึ่งระยะหลังจะมีทักษะในการ บริหารมากกว่า คือบริหารคนเก่งให้สามารถทำงานได้ มือปราบ ที่เชี่ยวชาญคดีต่างๆ หรืออยู่รุ่นต่างๆ ให้ทำงานร่วมกัน สร้างผลงานให้กับกรมได้ เราต้องยอมรับทุกวงการ แม้แต่หมอก็เหมือนกัน หมอเก่งๆสาขานี้ ขอมองเฉพาะสาขานี้ และบางคนที่เก่งมากมักจะไม่ค่อยฟังใคร “ผมเองมีหน้าที่ทำให้คนเก่งต้องทำงานร่วมกัน บางทีคนเก่งไม่ได้คิดอะไร เพียงแค่มุมมองไม่ตรงกัน ก็กลายเป็นผิดใจกัน ผมมีหน้าที่บูรณาการความแตกต่าง ให้เป็นผลงาน ที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ ผมถือว่าตรงนี้คือความท้าทาย” – กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ กับการสะสางคดีต่างๆในความรับผิดชอบของดีเอสไอ มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเหมือนตรงที่ผมกล่าวไปแล้ว และทำเป็นรูปธรรม คือผมตั้งศูนย์ขึ้นมา 2ศูนย์ ที่สนับสนุนการทำคดีพิเศษ ซึ่งวันนี้จะมีการลงนามคำสั่งที่ปรับแก้ แบบเร็วมาก มีศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์โดยตรง ซึ่งได้เน้นหนักและปรึกษากับทีมงาน โดยวางเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะเน้นหนักทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล หรือเทคโนโลยี โดยการให้น้ำหนักเยอะเนื่องจากทุกวันนี้เกี่ยวข้องกับทางออนไลน์ หรือเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจ ซึ่งตอนนี้มาจากทางออนไลน์เยอะมาก เราจะต้องก้าวให้ทัน หรือไปจับทางเขาได้ถูก ผมถือว่าผมโชคดีที่มีคนเก่ง ร่วมงาน และมีเครือข่ายอยู่ข้างนอก ขณะเดียวกันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นนิติวิทยาศาสตร์เดิมซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เราก็จะบูรณาการ เอาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มาช่วยงาน มีช่องทางพิเศษ ไม่ต้องทำหนังสือๆ เพราะถือว่าช้าไปแล้ว เราบูรณาการตรงเลยและอีกเรื่อง ที่นิติวิทยาศาสตร์จะช่วยได้มาก คือการติดตามบุคคลนิรนาม หรือบุคคลสูญหาย ซึ่งตัวนี้สามารถบูรณาการร่วมกันกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเราจะ ไปบูรณาการร่วมกันกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นแม่งานอยู่ตรงนี้ ในการติดตาม เรื่องกฎหมายด้วย นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างจริงๆแล้วทุกคดี นิติวิทยาศาสตร์ช่วยได้มาก- การทำงานของดีเอสไอ จะอยู่ภายใต้แรงกดดันหรือไม่ เพราะคดีบางคดีอาจเกี่ยวพันกับนักการเมืองเป็นธรรมดา จริงๆผมมองว่าจะเป็นนักการเมือง หรือคนทั่วไป ก็ปฏิบัติเหมือนกัน เพียงแต่ว่าสังคมคาดหวัง อันไหนที่เป็นข่าว อันไหนที่ดัง หรือใช้เป็นเหตุผลในการยกมา ที่จะเอาไปกล่าวอ้าง ในการสร้างความน่าเชื่อถือ เพื่อลดความน่าเชื่อถือของอีกฝ่าย ก็อาจจะถูกหยิบยกมาเป็นเครื่องมือได้ผมยอมรับ ว่า DSI เราเป็น เครื่องมือหนึ่งในมิติสังคม ชัดเจนมาก บางครั้งมีผู้โพสต์ขึ้นมาหากมีข้อมูลทั้งที่เป็นความจริงและไม่เป็นความจริงก็ดี เราก็รับฟัง และหาทางแก้ไข หากพิสูจน์ได้ว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไร สังคมจับจ้อง DSI มาก แสดงว่าเขาคาดหวังส่วนตัวนั้น ถือว่า ตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งผมเองนั้นเป็นนายแพทย์คนหนึ่งที่มา ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ถือเป็นความภาคภูมิใจ ของตัวผมเองและครอบครัว และวงการแพทย์ ที่ว่าทางคณาจารย์ทางการแพทย์ ถ่ายทอดหลักวิชาการ หลักการคิดหลักการใช้ชีวิตหรือการทำงาน โดยที่ปูพื้นฝึกฝน 6 ปี ทำให้เป็นพื้นฐานของแพทย์ทุกคน มีโอกาสที่ ก้าวไปอยู่ทุกวงการสาขา แต่ว่าต้องฝึกทักษะอย่างอื่น เพราะมันสมองตรงนี้ถือว่าโอเค และทักษะการพัฒนาชีวิต ถือว่าเป็นความโชคดีที่มีอาจารย์เก่งๆ จริงๆแล้วคนที่เก่งจริงๆก็คือพี่ๆพนักงานสอบสวน ซึ่งผมคุ้นเคยมาตั้งแต่สมัยที่เป็นวัยรุ่นที่นิติเวชและพี่ๆที่เป็นตำรวจสายนิติเวช และพี่ๆที่เป็นอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหลายท่าน นับเป็นความภาคภูมิใจ มากที่สุดคือการได้รับใช้ประเทศชาติ ในฐานะที่เราได้รับมอบหมาย ให้มาดำรงตำแหน่งนี้ ขอให้ไว้วางใจผมในการทำหน้าที่ และตั้งใจไว้ว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด อย่างเป็นธรรมตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติอีกส่วนหนึ่ง ขอบอกตรงๆว่าชื่นชมกับตำแหน่งตรงนี้ไหม ผมไม่ได้ชื่นชม อะไรมาก เพราะว่าทุกตำแหน่ง มาแล้วก็ไป แต่สิ่งที่ต้องทำก็คือ การขับเคลื่อนงานที่มีประโยชน์ ที่มองว่ายังเป็นปัญหาอยู่ ก็จะใช้ความรู้ความสามารถ มาแก้ไข เพื่อสนองคุณให้กับประเทศชาติอย่างจริงจัง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม