ตำแหน่งของคุณ Home กทม

"สปสช."กางตัวเลขคนไทยแยกตามสิทธิในระบบประกันสุขภาพ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผยจำนวนประชากรไทย จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 โดยประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 66.853 ล้านคน •สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 47.55 ล้านคน•สิทธิประกันสังคม 12.082 ล้านคน•สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5.093 ล้านคน•สิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.630 ล้านคน•บุคคลมีปัญหาสถานะและสิทธิ 0.539 ล้านคน•ครูเอกชน 0.087 ล้านคน•ผู้ประกันตนคนพิการ 0.015 ล้านคน•บุคคลที่ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ 0.188 ล้านคน•บุคคลที่ไม่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 0.091 ล้านคน•คนไทยในต่างประเทศ 0.011 ล้านคน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม