ตำแหน่งของคุณ Home กทม

กบร.ออกตัวขยายเวลาช่วยเหลือแอร์ไลน์ต่อ3เดือน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) มีมติให้ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินต่ออีก 1 ไตรมาส จากเดิมสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ก.ค.-ก.ย.2564 เป็นไตรมาสที่ 4 ต.ค.-ธ.ค.2564 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศระยะที่ 2 และเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทย โดยมีนโยบายการช่วยเหลือ โดยให้ กพท. ขยายระยะเวลาชำระหนี้ (Credit Term) และยกเว้นเงินเพิ่ม (ค่าปรับ) ให้กับสายการบินที่นำส่งค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกประเทศล่าช้าในไตรมาสที่ 4 ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ กพท.นอกจากนี้ ให้ ทอท. ปรับลดค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) ลง 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ และยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ให้แก่สายการบินที่ทำการหยุดให้บริการชั่วคราวในไตรมาสที่ 4 พร้อมกันนี้ ทอท. มีมาตรการเลื่อนกำหนดชำระค่าบริการสนามบิน และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charge) สำหรับงวดชำระเดือน เม.ย.-ธ.ค.64 ออกไปงวดละ 9 เดือน และให้ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 12 งวดชำระ และ ให้ ทย. ขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราค่าเช่าสำหรับทุกกิจกรรมในอัตราค่าเช่าไม่ต่ำกว่าที่กรมธนารักษ์กำหนดเป็นเวลา 6 เดือน วันที่ 1 ต.ค.64-31 มี.ค.2565 นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่เดือน ก.ค.64 ทำให้ผู้โดยสารในไตรมาสที่ 3 ปี 64 ลดลงอย่างมาก โดยสายการบินขอตารางเวลาบินเพียงประมาณ 39% ของขีดความสามารถที่สนามบินรองรับได้ ทำให้สายการบินยังได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึงจำเป็นที่จะต้องยังคงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินต่อไป ทั้งนี้จะพิจารณานโยบายความช่วยเหลือเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินสถานการณ์เป็นระยะนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำนโยบายเตรียมความพร้อมสูงสุดในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 พร้อมทั้งสั่งให้ทุกหน่วยเฝ้าจับตา และเตรียมมาตรการรองรับในกรณีที่เกิดน้ำท่วม ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับสนามบิน หรือการเดินทางเข้าออกสนามบินของผู้โดยสาร นอกจากนี้ให้ระมัดระวัง และเพิ่มมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยเฉพาะแรนซัมแวร์ (Ransomware) ที่เจาะเข้ามาล็อคไฟล์ไม่ให้ใช้ได้ และเรียกค่าไถ่จากเจ้าของข้อมูล เพื่อแลกกับรหัสผ่านในการปลดล็อค ดังนั้นจึงต้องป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ โดยเฉพาะในช่วงที่การบินกำลังกลับมาเพิ่มขึ้นในฤดูท่องเที่ยวตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม