ตำแหน่งของคุณ Home กทม

"SBAC-อสส."จัดพิธีส่งมอบผลงานAnimalPlanetหวังพัฒนาองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและเทคโนโลยีร่วมกัน

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) จัดพิธีส่งมอบผลงานโครงงาน (Project design) ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ในรูปแบบ E-BOOK โดยมี นายเชาวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีสำหรับพิธีส่งมอบผลงานดังกล่าว มีนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบจาก ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ โดยผลงานทั้ง 42 ผลงานถือเป็นความสำเร็จของความร่วมมือทั้งสองหน่วยงาน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณค่า และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จะนำผลงานที่ได้นี้มาต่อยอดพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม