ตำแหน่งของคุณ Home

บิ๊กโจ๊กตรวจเยี่ยมสน.ภาษีเจริญชมสถานีตำรวจนำร่องในโครงการ"สมาร์ทเชฟตี้โซน4.0"

วันที่ 6 ก.ย.64 ที่ สน.ภาษีเจริญ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 9) ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม สน.ภาษีเจริญ ซึ่งเป็น 1ใน 15 สถานีตำรวจนำร่องในโครงการ “สมาร์ท เชฟตี้ โซน 4.0” (SMART SAFETY ZONE 4.0) โดยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 1.16 ตร.กม. ร่วมกับ พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รอง ผบช.น. , พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9 , พ.ต.อ.พรชัย ชลอเดช รอง ผบก.น.9 , พ.ต.อ.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล ผกก.สน.ภาษีเจริญ , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ภาษีเจริญ , ประธาน กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ ตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตรับผิดชอบของโครงการสมาร์ท เชฟตี้ โชน4.0 ตลาดน้ำคลองบางหลวง ของ สน.ภาษีเจริญ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึง

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ มอบหน้ากากอนามัยผ้ามัสลินจำนวน 300 ชิ้น และ น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จำนวน 20 สิตร แก่ข้าราชการตำรวจ สน.ภาษีเจริญ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่สมาร์ท เชฟตี้ โชน 4.0 ตลาดน้ำคลองบางหลวงเพื่อใช้ในการป้องกันโรค COVID – 19 ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกัน
อาชญากรรมเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย สน.ภาษีเจริญ ได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการการป้องกันอาชญากรรมอย่างเข้มข้น ดังนี้
1. Appliacation police 4.0,2. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม (ศูนย์ควบคุม CCOC) ซึ่งมีกล้อง cctv ในพื้นที่ จำนวน 111 จุด 216 ตัว,3. จุดขอความช่วยเหลือพร้อมลำโพงกระจายเสียง จำนวน 4 จุด,4. ลำโพงกระจายเสียง จำนวน 6 จุด,5. Line Official Account ของ สน.ภาษีเจริญ,6. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการป้องกันอาชญากรรม คุมเข้มพื้นที่เสี่ยง และแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น,7. Appliacation police I lert u,8. Appliacation crime online

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่าตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ SMART SAFETV ZONE 4.0 มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม จัดระบบการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” อันจะน าไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวก็เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจและลดความหวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชนในพื้นที่

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow