ตำแหน่งของคุณ Home กทม

กกต.ฉะเชิงเทราประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเตรียมปฏิบัติหน้าที่เลือกตั้งอบต.

วันนี้ 20 ต.ค.2564 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผอ.สนง.กกต.จว. ฉะเชิงเทรา พร้อมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้บริหาร พนักงานฯ ร่วมการประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meetings ณ ห้องประชุม สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา โดยในการประชุมมีศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการ การเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน 76 จังหวัดได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 280/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 405 คน ซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1. นายเฉลิมพล ชัยกิตติภรณ์ นายธนวัฒน์ เกตุงาม นายโชติเดช ชวัติชัย นายทายุทธ ผลวานิชย์ นายอารมณ์ สุวรรณราช ซึ่งทั้งหมดจะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม