ตำแหน่งของคุณ Home กทม

เลิกเคอร์ฟิว17จังหวัดมีผลตั้งแต่5ทุ่ม31ต.ค.นี้

เพจศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ. ศ. 2548 (ฉบับที่ 36)โดยมีรายละเอียดดังนี้


         
ทั้งนี้พื้นที่ใน 17 จังหวัดที่ได้มีการยกเลิกประกาศเคอร์ฟิวนั้นประกอบด้วย

1. กรุงเทพมหานคร 2. จังหวัดกระบี่ 3. จังหวัดชลบุรี (เฉพาะอำเภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง และ อำเภอสัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียน และตำบลบางเสร่) 4. จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเฒ่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง) 5. จังหวัดตราด (เฉพาะอำเภอเกาะช้าง) 6 จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์) 7. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะตำบลหัวหิน และตำบลหนองแก)

8. จังหวัดพังงา 9. จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ) 10, จังหวัดภูเก็ต 11. จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม) 12. จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด) 13. จังหวัดเลย (เฉพาะอำเภอเชียงคาน) 14. จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) 15. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพวัน และเกาะเต่า) 16. จังหวัดหนองคาย (เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ และ อำเภอท่าบ่อ) 17. จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านตุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม)

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม