ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ผู้ว่าฯปทุมธานีมอบนโยบายพื้นที่อำเภอเมืองเน้นย้ำการจัดเก็บขยะแบบบูรณาการร่วมกันและขับเคลื่อนเปิดการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่25 ต.ค.64 ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้นำในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี โดยมี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังนโยบาย โดยเปิดโอกาสนี้ให้สะท้อนปัญหาที่มีในพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้กำชับการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัด ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด
ส่วนการดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอเมือง ให้เร่งรัดจัดการเป็นภารกิจเร่งด่วน ตลอดจนงานประจำที่ทุกฝ่ายต้องร่วมแรงรวมใจทำเพื่อพัฒนาบ้านเมือง ทั้งการวางแผนงานในจังหวัดปทุมธานี อาทิ เรื่องยาเสพติด ได้กำชับให้หัวหน้าส่วนราชการห้ามข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ขณะที่เรื่องสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้ดูแลรักษาระบบนิเวศ

รวมถึงการกำจัดขยะ ร่วมกันสร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อให้บ้านเมืองมีความสะอาด สวยงาม เรื่องการกำจัดผักตบชวา เปิดทางน้ำป้องกันน้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานี ในระยะยาวอยากจะพัฒนาภาพรวมของจังหวัดปทุมธานีเมืองพิพิธภัณฑ์ วิทยาศสตร์ และจัดโปรแกรมเที่ยวปทุมธานี ใน 1 วัน เพื่อส่งเสริมสินค้า ชุมชนพื้นที่ เช่น ทริปล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ชมวิถีชีวิตชุมชนเก่า สร้างแพ็คเกจท่องเที่ยวแบบครอบครัว สามารถ มาเที่ยวด้วยกันใน 1 วันได้ เปิดพื้นที่การท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเน้นเรื่องการให้ความรู้แก่ผู้นำท้องถิ่น ในด้านเขียนแผนงานโครงการที่จะของบประมาณพัฒนาจังหวัดปทุมธานีต่อไป

สำหรับในส่วนสถานการณ์โควิด ได้เน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ เคาะประตูขอความร่วมมือ สวมหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและให้ประชาชนได้รับวัคซีนให้ได้มากที่สุด พร้อมกำชับให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่าหน้าที่ของเรา คือทำอย่างไรให้ประชาชนกินอิ่ม นอนหลับ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่บอกว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน

จากนั้น ตรวจเยี่ยมราชการ พร้อมให้กำลังใจการทำงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในทุกหน่วยงานของอำเภอเมืองปทุมธานี เน้นย้ำเรื่องความสะอาดของสถานที่ให้บริการ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน ทำให้ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้นได้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม