ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ผอ.กต.อบต.บุรีรัมย์ตัดสิทธิ์ผู้สมัครนายกอบต.-ส.อบต.25รายไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง-ต้องคำพิพากษา

ผอ.กต.อบต.ตัดสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. 2 คน ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. และต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมาย ขณะสมาชิกสภา อบต.บุรีรัมย์ ตัดสิทธิ 23 คน ส่วนใหญ่ ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ด้าน กกต.บุรีรัมย์ ตั้งเป้าใช้สิทธิ์ ร้อยละ 70 ชี้เอาผิดเจ้าหน้าที่ไม่วางตัวเป็นกลาง

วันที่ 25 ต.ค.64 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานว่า หลังจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล(ผอ.กต.อบต.) แต่ละแห่ง ได้ตรวจสอบสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) 145 แห่ง ใน 23 อำเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 28 พ.ย.2564 ที่จะถึงนี้ หลังปิดรับสมัครได้มีผู้สมัครทั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต.บุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 4,443 คน แยกเป็นผู้สมัครนายก อบต.บุรีรัมย์ 346 คน และผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.บุรีรัมย์ 4,097 คน ในจำนวนนี้ได้ถูก กกต.ตัดสิทธิ์สมัครนายก อบต. 2 คน มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50(20) เนื่องจากถูกตัดสิทธิ เพราะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2563 ส่วนอีกรายมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50(10) เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมาย

และตัดสิทธิ์รับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บุรีรัมย์ 23 คน ส่วนใหญ่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50(20) เนื่องจากถูกตัดสิทธิ เพราะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2563 ทำให้เหลือผู้สมัครนายก อบต. 344 คน และ ส.อบต.บุรีรัมย์ 4,073 คน รวมทั้งสิ้น 4,418 คน

ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งเป้าให้การเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.บุรีรัมย์ในครั้งนี้ จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยได้ตั้งเป้าจะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3 จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 808,697 คน ใน 23 อำเภอ 1,950 หน่วยเลือกตั้ง เพราะขณะนี้ประชาชนได้ตื่นตัวในการเลือกตั้งท้องถิ่นมากขึ้น ประกอบกับทาง กกต.ได้มีการประชาสัมพันธ์ได้ทราบถึงสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

จึงขอเตือนให้ผู้สมัครและผู้สนับสนุนผู้สมัครอย่าได้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างเด็ดขาด ขอให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่ และพนักงาน อบต.ทุกคนได้วางตัวเป็นกลาง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม