ตำแหน่งของคุณ Home กทม

จ.ตรังถกกรอ.​ชง7โครงการพัฒนาเศรษฐกิจต่อครม.สัญจร

ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด

(26 ต.ค.2564) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด(กรอ.) ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำตรัง (Trang Aquarium) เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ทันสมัยของจังหวัดตรัง โครงการพัฒนาสนามกีฬาเทศบาล นครตรังสู่มาตรฐานสากล ณ อาคารยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง โครงการปรับภูมิทัศน์วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเขาหลักเส้นทางแยกทางหลวง – บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง โครงการอันดามัน EXPO โครงการถนนเชื่อมอันดามัน และโครงการแปรรูปน้ำยางขันเพื่อรักษาเสถียรภาพน้ำยาง.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม