ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ตอกย้ำองค์กรค้าปลีกชั้นนำ“CRC”คว้าISO45001ศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่แห่งแรกของไทย

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ก้าวสู่อีกระดับของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการคว้า ISO 45001 หรือมาตรฐานการรับรองด้านการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้กับศูนย์กระจายสินค้าเซ็นทรัล รีเทล ซึ่งถือเป็นศูนย์กระจายสินค้าชั้นนำขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองนี้ สะท้อนมาตรฐาน และความเป็นเลิศของเซ็นทรัล รีเทล ในการสร้างระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยสูงสุดอย่างครบวงจร

ดร.ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและซัพพลายเชน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของศูนย์กระจายสินค้าเซ็นทรัล รีเทล (Omnichannel Distribution Center CRC – Omni DC) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 ด้านการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความเป็นองค์กรชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญกับนโยบายความปลอดภัยเป็นลำดับแรก เนื่องจากการรับรองนี้จะถูกพิจารณามาตรฐานความปลอดภัยในทุกด้านอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การดูแลพนักงาน อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับศูนย์กระจายสินค้าเซ็นทรัล รีเทล ได้ยึดมั่นแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อมของพนักงานได้มากกว่า 95% และสามารถสร้างมาตรฐานสูงสุดด้านสุขภาพของพนักงาน รวมถึงสามารถลดภาระค่าใช้จ่าย เบี้ยประกันและความเสียหายของทรัพย์สินต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ศูนย์กระจายสินค้าเซ็นทรัล รีเทล ของเราเป็นศูนย์กระจายสินค้าชั้นนำขนาดใหญ่รายแรกในไทยที่สามารถคว้า ISO 45001 นี้มาครองได้อย่างเต็มภาคภูมิ

โดยศูนย์กระจายสินค้าเซ็นทรัล รีเทล ถือเป็นศูนย์กระจายสินค้าทันสมัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย บนพื้นที่รวมกว่า 90,000 ตารางเมตร รองรับการกระจายสินค้าไปยังหน้าร้าน และช่องทางออมนิแชแนลของธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส ฯลฯ โดยวางระบบการบริหารจัดการอย่างครบวงจร ทั้งด้านการจัดการแรงงาน การปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐและสากล อันเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO-International Labor Organization) รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ทำให้ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ยังได้รับรางวัล “เซฟตี้ อวอร์ด 2021” หรือรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานต่อเนื่องถึง 3 ปีซ้อนอีกด้วย

“จากนโยบายความปลอดภัยและการได้รับการรับรองมาตรฐาน ตลอดจนรางวัลต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่สะท้อนความสำเร็จของเซ็นทรัล รีเทล ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง โดยใส่ใจตั้งแต่การบริหารจัดการภายในสู่ภายนอก และความปลอดภัยของบุคลากรทุกคนที่เป็นดั่งฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจหลัก Central to Life หรือศูนย์กลางชีวิตของทุกคนของเซ็นทรัล รีเทล ที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต และมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม