ตำแหน่งของคุณ Home ต่างประเทศ

"สพฐ."ย้ำเงินเยียวยานร.จ่ายเต็ม2พันไม่มีหักกรณีตกหล่นให้รร.แจ้งเพิ่ม

ยันไม่มีหักค่าโอน 50 บาท ระบุแจ้งทุกสถานศึกษาแล้วไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขณะกรณีรายชื่อตกหล่น-ย้ายจากสังกัดอื่น-ไม่มีข้อมูลในระบบให้โรงเรียนรายงานเพิ่มเติมเพื่อจัดสรรให้ต่อไป

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.64 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากที่มีเสียงสะท้อนทางสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนนั้น ให้จ่ายตามจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิ.ย.64 และต้องเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่จ่ายเงิน โดยการเบิกจ่ายสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครองหรือนักเรียน หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน โดยโรงเรียนจ่ายเงินให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ในส่วนที่มีผู้กล่าวว่ามีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมโอนเงิน 50 บาทด้วยนั้น ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจาก สพฐ. ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามหนังสือที่ ศธ 04006/ว2730 ให้สถานศึกษาในสังกัดจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนเต็มจำนวน ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ส่วนกรณีที่มีรายชื่อนักเรียนตกหล่น ทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยา ทั้งในกรณีนักเรียนย้ายเข้ามาจากสังกัดอื่น เช่น สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งนักเรียนที่มีตัวตนอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่จ่ายเงิน แต่ไม่มีข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิ.ย.64 ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลเพื่อขอสนับสนุนเพิ่มเติม ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ. เพื่อพิจารณาข้อมูลประกอบการจัดสรรเพิ่มเติมต่อไป

“เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต กำกับ ติดตาม ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาอย่างเคร่งครัด” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม