ตำแหน่งของคุณ Home เกษตร

มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตฯมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้โรงพยาบาลบางบ่อ

ที่โรงพยาบาลบางบ่อ สมุทรปราการ วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน นำโดยคุณปิยวรรณ เหลืองอุทัยศิลป์ กรรมการบริหารมูลนิธิ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง แก่โรงพยาบาลบางบ่อ สมุทรปราการ เพื่อต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด คุณทัศนีย์ หวายนำ หัวหน้างานหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตฯมีโครงการมอบเครื่องผลิตออกซิเจนต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิดแก่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง มีผู้ป่วยจำนวนมาก โดยจะมอบเครื่องผลิตออกซิเจนแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สมุทรสาคร, โรงพยาบาลบางบ่อ สมุทรปราการ และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม