ตำแหน่งของคุณ Home

ทีเซลส์โชว์ศักยภาพนวัตกรไทยตอบโจทย์การแพทย์และสุขภาพวิถีใหม่ยุคNextNormal


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เผยโฉมทีมชนะเลิศคว้ารางวัลสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ใน โครงการ i-MEDBOT Innovation Contest 2021 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Next Normal of Healthcare Robotics ซึ่งในปีนี้มีผู้ร่วมส่งผลงานมากกว่า 20 ทีมจากทั่วประเทศ โดยได้จัดงานรอบตัดสินในรูปแบบ Virtual Event ขึ้น เพื่อให้ผู้ผ่านเข้ารอบได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิได้คัดเลือกผลงานที่จะคว้ารางวัลใน 2 ประเภท คือ ประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และ ประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อรับมือการระบาดของโรคโควิด-19

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ทีเซลส์

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ทีเซลส์ กล่าวว่า ทีเซลส์ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในประเทศ ซึ่งมีมูลค่ารวมมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตยา ชีววัตถุ สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือและหุ่นยนต์ทางการแพทย์ นั้น มีอัตราการขยายตัวถึง 10% ต่อปี โดยปัจจุบันระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติและ AI Medical ได้ถูกพัฒนาและนำมาใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม และมีแนวโน้มเข้ามามีบทบาททั้งต่อ การรักษา การบริการทางการแพทย์ รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับโครงการประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest ซึ่ง ทีเซลส์ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องนั้น มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนผลงานของนวัตกรไทยให้สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและก้าวสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ

การประกวดในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และ ประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวสู่ยุค Next Normal อย่างมีศักยภาพ ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 20 ทีมจากทั่วประเทศ ทั้งวงการแพทย์ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง ทีม NEF

สำหรับผลการประกวด i-MEDBOT Innovation Contest 2021 ในครั้งนี้ ในประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม NEF ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และ ผู้ชนะในประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ ทีม The Matrix กับผลงาน Matrix UVC disinfection robot ซึ่งผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ประเภทละ 150,000 บาท

ผลงานทีม NEF

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง จากทีม NEF เจ้าของผลงาน ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการเกิดแผล กดทับ ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศในประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข กล่าวว่า NEF เป็นเครื่องมือในการแจ้งเตือนและระวังแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียง โดยการประยุกต์ใช้ IoT ด้วยการติดเซ็นเซอร์ไว้ใต้ฟูกที่นอนผู้ป่วย เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยภาพจะปรากฏบนหน้าจอมือถือ แสดงค่าว่า จุดสีแดงคือผู้ป่วยลงน้ำหนักจุดนั้นมากที่สุด และจุดสีน้ำเงินลงน้ำหนักบริเวณนั้นน้อยที่สุด และข้อมูลจากเซ็นเซอร์จะถูกส่งไปยังคลาวด์เพื่อประมวลผล แล้วส่งสัญญาณแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์มือถือ เพื่อเตือนให้ผู้ดูแลพลิกตัวผู้ป่วย ซึ่งนวัตกรรมนี้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ 24 ชั่วโมง มีผลที่แม่นยำและเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยสูงสุด ซึ่งผลงานนี้เราได้ทำกิจกรรมในเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อย และในอนาคตเราต่อยอดวางแผนจะขยายผลสู่การใช้งานสำหรับการดูแลทารกและกลุ่มคนวัยทำงานเพื่อใช้ในสมาร์ทออฟฟิศต่อไป

ทีม Matrix

ธนาวุฒิ ศรีนิรัตน์ จากทีม The Matrix ผู้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงาน Matrix UVC disinfection robot กล่าวถึงผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ว่า “Matrix UVC disinfection robot เป็นหุ่นยนต์สำหรับฆ่าเชื้อในอากาศโดยใช้รังสี UVC ที่ใช้ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐานของ CE MARK อันเป็นมาตรฐานหลักสากล หุ่นยนต์ทำงานด้วยการตั้งค่า GPS เพื่อเคลื่อนที่ไปยังจุดที่กำหนด และจะปล่อยรังสีออกมาเพื่อกำจัดเชื้อโควิด-19 ได้ใน 64 วินาที และลำแสงจะถูกปิดทันทีหากมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในบริเวณที่หุ่นยนต์กำลังทำงาน ซึ่งผลงานนี้ได้ผลิตและจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในอนาคต เราวางแผนในการหาตัวแทนจำหน่าย และใช้โมเดลในการเคลื่อนที่อัตโนมัติของหุ่นยนต์ต่อยอดการผลิตหุ่นยนต์ส่งอาหาร หรือหุ่นยนต์ส่งของต่อไป”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow