ตำแหน่งของคุณ Home

อัพเดต!เข็มแรกทั่วไทยฉีดแล้ว25.5ล้านรายยังได้แค่1ใน3

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้รายงานข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-6 ก.ย.64 เวลา 18.00 น. ฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 36,635,271 โดส

เข็มที่ 1 จำนวน 25,554,456 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 10,475,325 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 605,490 ราย

ขณะที่ข้อมูลสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 นับเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย มีทั้งหมด 65,228,120 คน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow