ตำแหน่งของคุณ Home

กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานีมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 16 ก.ย.2564 ที่หอประชุมอำเภอเมองปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี นายกองโท พิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี รับมอบถุงยังชีพ จาก พ.อ พยุงศักดิ์ กรีเงิน รองหัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี จำนวน 220ชุด เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาจากโควิด -19 ในพื้นที่ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ อ.เมืองปทุมธานี เดินทางมารับมอบถุงยังชีพ ในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันของสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

พ.อ พยุงศักดิ์ กรีเงิน กล่าวว่า กอ.รมน. ในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคง มีบทบาทหน้าที่บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน-มวลชน และประชาชน เพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชน กอ.รมน.ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้มอบสิ่งของช่วยเหลือ(ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

นายกองโท พิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันมีแนวโน้มสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในจังหวัดปทุมธานีทรงตัวและลดลง สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี อย่างไรก็ตาม ยังคงส่งผลกระทบถึงความเดือดร้อนต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี การรับมอบสิ่งของจากกอ.รมน.จังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้ จะมอบให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเมืองปทุมธานี นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19ต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow