ตำแหน่งของคุณ Home

เก็บเพชรพลอยเป็นมรดกดีไหม

สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แนะนำการเก็บเพชรพลอยเป็นมรดก

ในช่วงเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา ราคาอัญมณี ที่มีทั้งเพชรและพลอยได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้อยกว่าเมื่อเราเทียบกับความผันผวนของดัชนีในตลาดหลักทรัพย์ การคิดจะลงทุนเพชรพลอยอาจทำได้หลายอย่าง ทั้งการลงทุนซื้อเพชรพลอยโดยตรง ลงทุนถือหุ้นเหมืองเพชรเหมืองพลอย หรือในเมืองนอกเขาก็มีการลงทุนในกองทุนเพชรซึ่งมีผลประโยชน์ด้านภาษีอากรอีกด้วย

การลงทุนในอัญมณีมีค่าเช่น เพชรพลอย ความน่าสนใจนอกเหนือจากราคาที่ไม่ผันผวนไปกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ยังสร้างความสุนทรีย์ให้กับผู้ลงทุนในการได้ชื่นชมกับความงดงามที่รังสรรค์จากธรรมชาติผนวกกับฝีมือในการขัดแต่งของมนุษย์ และ การเก็บสะสมอัญมณีมีค่า เช่น เพชรพลอย และเครื่องประดับ ไม่ต้องใช้สถานที่มาก ไม่ต้องลงทุนติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เพราะสามารถเก็บไว้ที่เซฟที่บ้าน ที่ทำงาน หรือขอเปิดบริการตู้นิรภัยเก็บของไว้กับทางธนาคารพาณิชย์ก็ได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในปีหนึ่งๆ นั้นไม่สูงนัก พลอยหายากบางชนิด อาจมีราคาปรับสูงขึ้นหลายเท่าตัวในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี

เพชรพลอย ถือเป็นของมีคุณค่าในตัวเอง มีสภาพคล่องสูง สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ตลอดเวลา แถมบางชิ้น แม้ขนาดไม่ใหญ่มากแต่มูลค่ากลับสูงลิบลิ่วหากถูกใจคนที่ต้องการ การเก็บเพชรพลอยไม่มีวันเสื่อมค่า นอกจากนี้การที่ลงทุนในอัญมณีมีค่าในกลุ่มเพชรพลอยแท้ จะมีมูลค่าสูงขึ้นเนื่องจากเพชรแท้ พลอยแท้เป็นอัญมณีที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ มีจำนวนจำกัด และหายากขึ้นทุกขณะ ไม่สามารถทดแทนได้เว้นแต่จะทำขึ้นมาในห้องปฏิบัติการ ซึ่งของที่ได้ก็ไม่ได้มีมูลค่าที่สูงเทียบได้กับเพชรพลอยแท้

ดังนั้นหากคิดจะลงทุนก็ต้องคิดให้ออก เปรียบเทียบให้เป็นว่าการลงทุนในเพชรพลอยมีข้อดี และมีข้อมูลที่เหมาะสมเพียงพอ เพราะนอกจากจะรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ของสินทรัพย์ประเภทนี้แล้ว ยังต้องมีความรู้อื่นอีกคือ เพชรพลอยที่ตัดสินใจในการลงทุนนั้นเป็นของแท้หรือไม่ ประเภทของเพชรพลอยนั้นๆ มีความต้องการในตลาดเพียงใด เพราะการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพชรพลอย มีทั้งแบบที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนเพชรร่วง พลอยร่วง ไปจนถึงการค้าอัญมณีประกอบตัวเรือนให้เป็นเครื่องประดับ หรือแกะออกจากเครื่องประดับเดิมเอามาออกแบบจัดทำใหม่เป็นเครื่องประดับใหม่ และรวมไปจนถึงการประมูลอัญมณีและเครื่องประดับมีค่าทั้งภายในประเทศ และในเวทีต่างประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้การมอบทรัพย์มรดกส่งผ่านไปให้กับทายาทยังเป็นช่องทางที่นักสะสม นักลงทุนล้วนแล้วแต่นิยมกัน เพราะในหลายประเทศเปิดโอกาสให้มีการประเมินมูลค่าได้ตามมูลค่าซื้อขายจริง หรือมูลค่าซื้อขายตามการคาดประมาณ ซึ่งทำให้การส่งมอบทรัพย์มรดกที่เป็นเพชรพลอย เครื่องประดับนั้นสามารถใช้ในการวางแผนภาษีอากรได้เป็นอย่างดี แต่ก็ทำให้การประเมินความร่ำรวยของผู้ครอบครองมีความเห็นที่หลากหลาย เพราะบางทีการประเมินราคาของอัญมณีและเครื่องประดับอาจพลิกผันจากมูลค่าน้อยเป็นมูลค่ามากไปได้นั้นเพราะความนิยมที่แตกต่างกันในแต่ละคน และในแต่ละประเทศ

หากใครลองเคยไปเดินเล่นที่เซี่ยงไฮ้ จะเห็นว่าตลาดค้าหยกในประเทศจีนนั้นเมื่อลองสอบถามราคา อาจถึงกับตะลึงในราคาหยกแกะสลัก กำไลหยก สร้อยหยก เพราะดูแล้วราคาสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางไปดูตลาดหยกในประเทศเมียนม่า นั่นเป็นเพราะนอกจากฝีมือเชิงช่างของสินค้าจีนแล้ว ยังเกิดจากความนิยมชมชอบสะสมหยก หรือนำเอาหยกมาประดับตกแต่งบ้านเรือน หรือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับเสื้อผ้าร่างกาย ทำให้เราจะเห็นว่าราคาของสินค้าเกือบจะเป็นประเภทเดียวกันแต่เมื่ออยู่ต่างที่ต่างถิ่นก็ทำให้ราคาแตกต่างกันได้เป็นอันมาก

สิ่งที่เป็นข้อดีอีกประการของการลงทุนในเพชรพลอย เครื่องประดับที่เหนือกว่าการลงทุนในหุ้น ก็เป็นเพราะผู้ครอบครองอัญมณีและเครื่องประดับสามารถนำมาหยิบจับ สวมใส่ ชื่นชมได้โดยตรง ไม่เหมือนกับการเป็นเจ้าของหุ้นที่จะได้เห็นเพียงชื่อของเราบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น หากการเป็นเจ้าของหุ้นด้วยระบบ Scripless หรือการลงทุนโดยไร้ใบหุ้น การสามารถชื่นชมเพชรพลอย และอัญมณีถือเป็นเหตุผลทางจิตวิทยาประการหนึ่งที่ทำให้ผู้เป็นเจ้าของมีความสุข

สำหรับผู้ชื่นชอบอัญมณี ก็คงจะคล้ายกับคนที่ชื่นชมไวน์ ที่ไม่ได้เพียงชื่นชมรสชาติของไวน์เท่านั้น แต่ยังสามารถชื่นชมจากการศึกษาไวน์ให้ลงลึกถึงแก่นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสี ขวด ฉลาก ประเทศที่ผลิต พันธุ์องุ่น ปีที่ผลิต ดังนั้น อัญมณีก็มีบุคลิกลักษณะคล้ายกันกับไวน์คือ เราต้องรู้จักแหล่งที่มา หรือประเทศที่ขุดหามาได้ ว่ามาจากแหล่งใด ซึ่งเปรียบเสมือนแบรนด์ของอัญมณีนั้น เพราะพลอยไทยในคุณภาพและขนาดเดียวกัน ก็จะมีมูลค่าสูงกว่ามีราคาสูงกว่าพลอยเวียดนาม หรือไพลินจากกัมพูชาขนาดเดียวกันกับที่ขุดได้จากศรีลังกา ก็มีราคาที่แต่งต่างกันเป็นอย่างมาก การบ่มไวน์ในถังไม้โอ๊คสลับไปมาเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีขึ้น ก็คล้ายกับการเสริมความสวยงามให้กับพลอย เพราะพลอยก็มีการปรับปรุงคุณภาพเช่นกัน ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นตัวกำหนดคุณค่า และราคาให้กับเพชรพลอย และเครื่องประดับให้ยิ่งทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้นอีกเป็นเงาตามตัว

ดังนั้นเรามาสะสมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างมีความรู้กัน และนั่นจะเป็นการส่งมอบมรดกอันมีค่าให้กับคนรุ่นต่อไปได้ดีและยั่งยืนจริง ขอให้สนุกกับการสะสมอัญมณีมีค่า เพชรพลอย และเครื่องประดับกัน และแน่นอนว่าหากเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับสักชิ้น อย่าลืมเรียกหาใบรับรองคุณภาพอัญมณีจากหน่วยงานที่มีมาตรฐานและการยอมรับระดับสากลนะครับ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow