ตำแหน่งของคุณ Home

"ในหลวง"โปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเชิญหิรัญบัฏเครื่องยศสมณศักดิ์ถวายแด่พระพรหมวชิรโมลีวัดศาลาลอยสุรินทร์

วันนี้ (9 ก.ค.64) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏและเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่ พระพรหมวชิรโมลี ศรีปริยัติบริหาร ไพศาลศาสนกิจดิลก สาธรธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะเจ้าคณะรอง สถิต ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2564

พระพรหมวชิรโมลี ฯ นามเดิมชื่อ ทองอยู่ พิศลืม เกิดเมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 (เดือน 8 ปีระกา) อายุ 87 ปี พรรษา 67 ณ หมู่ 5 บ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ บิดาชื่อนายเคล็ม มารดาชื่อ นางแคน นามสกุล พิศลืม บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ณ วัดกลางสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพระประภากรคณาจารย์ (เดื่อ ปภากโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 ณ พัทธสีมาวัดกลางสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพระประภากรคณาจารย์ (เดื่อ ปภากโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิภัชกัลยาณธรรม (จันทร์ กลฺยาณมุตฺโต) เป็น พระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสิทธิการโกศล (เทพ นนฺโท) เป็น พระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ญาณวิสุทฺโธ”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow