ตำแหน่งของคุณ Home ต่างประเทศ

"ในหลวง-ราชินี"พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

เมื่อเวลา 18.56 น. วันที่ 23 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ตามลำดับดังนี้ นายฮาจี อิซมาอิล บิน ฮาจี อับดุล มานัป เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางฮาจะฮ์ ไซนับ บินตี อาวัง ฮาจี ตัวะฮ์ ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย

นายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางมาริอา เดล การ์เมน มาร์ติเนซ อะโรเซเมนา ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม