ตำแหน่งของคุณ Home

กรมคุกยัน"เพนกวินและฟ้า"ติดโควิด-19จริง

วันที่16 ส.ค.64 ที่ กรมราชทัณฑ์ ด้วยกรมราชทัณฑ์ ขอชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านโลกโซเซียลเกี่ยวกับ การติดเชื้อโควิด -19 ของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวภายในเรือนจำ ซึ่งขณะนี้ พบว่า นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน และนายพรหมศร วีระธรรมจารี หรือฟ้า ติดเชื้อโควิด -19 ตามที่ข่าวเสนอไปแล้วนั้น กรมราชทัณฑ์ ได้รับรายงานจาก นายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรี เกี่ยวกับกรณี ดังกล่าว แจ้งว่า ทางเรือนจำได้รับตัวนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน และนายพรหมศร วีระธรรมจารี หรือฟ้าพร้อมด้วยผู้ชุมนุมรวม 8 ราย ไว้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564โดยทางเรือนจำได้จัดสถานที่กักโรคสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวโดยเฉพาะ ไม่ได้อยู่รวมกับผู้ต้องขังอื่น ไม่มีการเข้าออกระหว่างการกักตัวและได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด 19ทั้งหมดล่าสุดด้วยวิธี PCRเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 โดยขณะนี้ทางทัณฑสถานโรงพยาบาล

ราชทัณฑ์ (16 สิงหาคม 2564) ได้ยืนยันโดยมีการตรวจซ้ำโดยน้ำยา2ชนิด ผลพบว่า นายพริษฐ์ฯ และนายพรหมศรฯติดเชื้อโควิด -19 จริง โดยนายพริษฐ์ฯ พบค่าCq=Ngene(33.63),RdRp gene(32.27)ส่วนนายพรหมศรฯ
พบค่า Cq=N gene(31.28), Rd Rp gene(30.61) โดยสันนิษฐานว่าน่าจะมีการติดเชื้อมาในระยะหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่15 สิงหาคม พ.ศ.2564 ผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ยังพบว่านายสิริชัย นาถึง 1 ในกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องเดียวกัน ตรวจพบเชื้อโควิด -19 เช่นกัน ซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ได้ส่งตัวนายสิริชัยฯ นายพรหมศรฯและนายพริษฐ์ฯ เข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เรียบร้อยแล้วโดยผู้ป่วยทั้ง 3 ราย จะได้เข้าสู่ระบบการรักษาและรับยา Favipiravir ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 3 ราย ไม่มีอาการรุนแรง การหายใจปกติ ช่วยเหลือตัวเองได้ ค่าออกซิเจนปลายนิ้วอยู่ในเกณฑ์ปกติ 98-99%

โดยให้การดูแลรักษาเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้กรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคผู้ต้องขังภายในสถานที่ควบคุม เพื่อให้ได้ความชัดเจนเกี่ยวกับไทม์ไลน์การติดเชื้อของผู้ต้องขังดังกล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow