ตำแหน่งของคุณ Home วาไรตี้

ฝนหลวงฯขึ้นบินทำฝนช่วยพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิเมืองนครสวรรค์

วันที่ 17 ก.ย.64 นายภักดี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง เปิดเผยว่า แม้ว่าช่วงนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกในหลายพื้นที่ แต่ในบางพื้นที่พบว่ายังคงมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้การ ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพบก โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 13 หน่วยปฏิบัติการ ทั่วประเทศ ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่ยังคงมีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย ร่วมไปถึงการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ยังคงมีความต้องการน้ำสำหรับพืช โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกข้าว และพื้นที่การเกษตรอื่น ๆ ซึ่งเมื่อวานนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ลพบุรี ได้วางแผนขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ที่กำลังอยู่ในช่วงระยะตั้งท้องออกรวง ทำให้มีฝนตกในพื้นที่การเกษตรของ อ.ท่าตะโก ไพศาลี หนองบัว ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โดยมีปริมาณน้ำฝน 0.1–35.0 มิลลิเมตร ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังคงมีความต้องการน้ำจนถึงเดือนตุลาคม และทางหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ลพบุรี จะยังคงติดตามสถานการณ์และวางแผนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป

ในขณะเดียวกัน ด้านผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 7 หน่วยปฏิบัติการ ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ จ.สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี พัทลุง สามารถเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อ่างเก็บน้ำกระเสียว และบึงบอระเพ็ด

ในของส่วนการติดตามสภาพอากาศเพื่อวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเช้าวันนี้ จากผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาห์ฝนหลวงทั่วประเทศ พบว่า ยังไม่เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง ในช่วงเช้านี้ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 13 หน่วยปฏิบัติการ ทั่วประเทศ จึงยังคงติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงเข้าเงื่อนไขจะขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายทันที ทั้งนี้ จะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังหรือพื้นที่ที่ไม่มีความต้องการน้ำเพิ่มเติมแล้ว โดยพี่น้องเกษตรกรและประชาชน ยังสามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ที่ช่องทางFacebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account : @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม